* 1922-ci ildə Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı tərəfindən Naxçıvan Şəhər Kitabxanası təsis edilmişdir.

* 1930-cu ildə həmin kitabxananın bazasında Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası yaradılmışdır.

* 1953-cü ildən Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasına Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrının banisi, böyük ədib Məmməd Səid Ordubadinin adı verilmişdir.

* Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri "Məmməd Səid Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" 19 aprel 2012-ci il tarixində sərəncam imzalamışdır.
 •    ELEKTRON KİTABLAR

  Qəzetlər
  Ən çox oxunan kitablar

  Elektron Kataloq

  A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

  Açar Söz:
  Kitab Adı:
  Müəllif Adı:
  Kateqoriyası:
  Alt Kateqoriyası:
  Nəşri:   _ 
   
  Müəllifi: Əsədov H./ tərt.edən/
  Kitabın Adı: "Azərbaycan Respublikasının2008-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqnda" Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə və dövlət büdcəsinin icrasına dair illik hesabata Azərbaycan Respublikası Hesablama  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Əliyev İsmayıl
  Kitabın Adı: "Divanü Lüğat - İt - Türk"də atalar sözləri  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Əliyev Aqil, Qasımov Əbülfəz, Qasımov Natiq
  Kitabın Adı: "İpək yolu" bəşəriyyətin tərəqqi yoludur  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Əliyev Vilayət (redaktor və buraxılışa məsul)
  Kitabın Adı: "Kitabi- Dədə Qorqud" dastanının 1300 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Əliyev Oruc
  Kitabın Adı: "Kitabi-Dədə Qorqud" və Azərbaycan folkloru  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Əsgərova Qənirə
  Kitabın Adı: "Qardaş ədəbiyyatlar" dərgisində Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Əliyev Zaur (tərtib edən)
  Kitabın Adı: "Qloballaşan dünyada insan hüquqları" Ombudsmanların VI Bakı Beynəlxalq Konfransının materialları 18-19 iyun 2008-ci il Bakı şəhəri  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Əliyev Həbib
  Kitabın Adı: "Qobustan" Krım efirinde 3-cü kitab 
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Əlioğlu Həbib
  Kitabın Adı: "Qobustan" Krım efirində 3-cü kitab 
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Əliyev Həbib
  Kitabın Adı: "Qobustan" radiosu mətbuat aynasında 4-cü kitab 
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15