* 1922-ci ildə Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı tərəfindən Naxçıvan Şəhər Kitabxanası təsis edilmişdir.

* 1930-cu ildə həmin kitabxananın bazasında Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası yaradılmışdır.

* 1953-cü ildən Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasına Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrının banisi, böyük ədib Məmməd Səid Ordubadinin adı verilmişdir.

* Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri "Məmməd Səid Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" 19 aprel 2012-ci il tarixində sərəncam imzalamışdır.
 •    ELEKTRON KİTABLAR

  Qəzetlər
  Ən çox oxunan kitablar

  Elektron Kataloq

  A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

  Açar Söz:
  Kitab Adı:
  Müəllif Adı:
  Kateqoriyası:
  Alt Kateqoriyası:
  Nəşri:   _ 
   
  Müəllifi: Həsənzadə Nəriman
  Kitabın Adı: " İllər... pillələr... talelər..."  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Hacıbəyov Üzeyir
  Kitabın Adı: " Koroğlu" operasından uvertüra  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Hüseynov Firidun
  Kitabın Adı: " Molla Nəsrəddin" və mollanəsrəddinçilər  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Hacıyev İsmayıl (redaksiya heyəti)
  Kitabın Adı: "Dədə Qorqud yurdu - Naxçıvan" tarixi - coğrafi və etnoqrafik atlas  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Həsənov Q.M.
  Kitabın Adı: "Dəhnamənin" sintaksisi  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Həsənov Əli (elmi redaktor və məsləhətçi)
  Kitabın Adı: "Erməni soyqırımı": mif və gerçəklik  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Həsənova Sədaqət
  Kitabın Adı: "Füyuzat" jurnalı və dil problemləri  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Hacıyev Tofiq
  Kitabın Adı: "Molla Nəsrəddin" in dili və üslubu  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Həsənova Sədaqət
  Kitabın Adı: "Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat" fənninin tədrisi məsələləri  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Həbibbəyli İ.(məsul red)
  Kitabın Adı: "Pedaqoji kadr hazırlığı: problemlər, vəzifələr"  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15