* 1922-ci ildə Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı tərəfindən Naxçıvan Şəhər Kitabxanası təsis edilmişdir.

* 1930-cu ildə həmin kitabxananın bazasında Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası yaradılmışdır.

* 1953-cü ildən Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasına Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrının banisi, böyük ədib Məmməd Səid Ordubadinin adı verilmişdir.

* Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri "Məmməd Səid Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" 19 aprel 2012-ci il tarixində sərəncam imzalamışdır.
 •    ELEKTRON KİTABLAR

  Qəzetlər
  Ən çox oxunan kitablar

  Elektron Kataloq

  A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

  Açar Söz:
  Kitab Adı:
  Müəllif Adı:
  Kateqoriyası:
  Alt Kateqoriyası:
  Nəşri:   _ 
   
  Müəllifi: Fesenko İqor
  Kitabın Adı: "Peyğəmbər" iz qoyur  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Fərhadov Rauf, Babayeva Fərizə
  Kitabın Adı: "Rafiq Babayev: mövzu və improviz"  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Fəhmi İlqar
  Kitabın Adı: "Yenə də" qəzəllər (1999-2003)  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Fətullayev- Fiqarov Şamil
  Kitabın Adı: Abşeron memarlığı  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Fərəcov Fərəc
  Kitabın Adı: Aydın sabahlar  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Fərzəliyev Məcid(tərtibçi)
  Kitabın Adı: Azərbaycan sovet ədəbiyyatşünaslığının biblioqrafiyası(1920-1930)  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Fikrətqızı Nigar (redaktor)
  Kitabın Adı: Azərbaycan və xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri (balaban ilə fortepiano üçün dərs vəsaiti)  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Fərzəliyev Təhmasib
  Kitabın Adı: Azərbaycan xalq lətifələri  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Fətullayev- Fiqarov Şamil
  Kitabın Adı: Bakı memarları XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəlində  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Fəhmi İlqar
  Kitabın Adı: Bakı tarixindən kollaj  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15