* 1922-ci ildə Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı tərəfindən Naxçıvan Şəhər Kitabxanası təsis edilmişdir.

* 1930-cu ildə həmin kitabxananın bazasında Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası yaradılmışdır.

* 1953-cü ildən Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasına Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrının banisi, böyük ədib Məmməd Səid Ordubadinin adı verilmişdir.

* Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri "Məmməd Səid Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" 19 aprel 2012-ci il tarixində sərəncam imzalamışdır.
 •    ELEKTRON KİTABLAR

  Qəzetlər
  Ən çox oxunan kitablar

  Elektron Kataloq

  A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

  Açar Söz:
  Kitab Adı:
  Müəllif Adı:
  Kateqoriyası:
  Alt Kateqoriyası:
  Nəşri:   _ 
   
  Müəllifi: Xose Soler Puiq
  Kitabın Adı: "Bertilyon, 166"  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Xəlilov A.C. (tərtib edəni və ön sözün müəllifi)
  Kitabın Adı: "Kitabi - Dədə Qorqud"un biblioqrafiyası  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Xanməmmədov Hacı
  Kitabın Adı: 2 № li konsert  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Xanməmmədov Hacı
  Kitabın Adı: 4 № li konsert  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Xəlilova Tamilla
  Kitabın Adı: Abdulla Şaiqin tərcümə yaradıcılığı  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Xəlilova Firəngiz
  Kitabın Adı: Adət və ənənələr  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Xalıq Mehriban
  Kitabın Adı: Adi günlər  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Xəzri Nəbi
  Kitabın Adı: Ağ şimşəklər  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Xurşud Şamil
  Kitabın Adı: Ağaclar kəsilmədi  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Xəyal Sona
  Kitabın Adı: Anlanılmamaq dərdi (Anarın yaradıcılığı əsasında)  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15