* 1922-ci ildə Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı tərəfindən Naxçıvan Şəhər Kitabxanası təsis edilmişdir.

* 1930-cu ildə həmin kitabxananın bazasında Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası yaradılmışdır.

* 1953-cü ildən Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasına Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrının banisi, böyük ədib Məmməd Səid Ordubadinin adı verilmişdir.

* Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri "Məmməd Səid Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" 19 aprel 2012-ci il tarixində sərəncam imzalamışdır.
 •    ELEKTRON KİTABLAR

  Qəzetlər
  Ən çox oxunan kitablar

  Elektron Kataloq

  A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

  Açar Söz:
  Kitab Adı:
  Müəllif Adı:
  Kateqoriyası:
  Alt Kateqoriyası:
  Nəşri:   _ 
   
  Müəllifi: Güləliyev Əziz (buraxılışa məsul)
  Kitabın Adı: Alman ədəbiyyatı antologiyası I cild 
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Güləliyev Əziz (buraxılışa məsul)
  Kitabın Adı: Alman ədəbiyyatı antologiyası II cild 
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Gül Q., Kərimov Ş.
  Kitabın Adı: Antarktika  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Göyüşov Rəşid
  Kitabın Adı: Arxeologiya və din  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Göydağlı Əli
  Kitabın Adı: Atlar yəhərlənmədi  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Göyüşov Rəşid
  Kitabın Adı: Azərbaycan arxeologiyası  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Gülxani Pənah, Əhmədli Salatın
  Kitabın Adı: Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Güləliyev Əziz (buraxılışa məsul)
  Kitabın Adı: Azərbaycan Respublikasının Prezidentliyinə namizəd Əliyev İlham Heydər oğlunun seçki proqramı  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Gül Q.K.(redaktor)
  Kitabın Adı: Azərbaycan SSR-nin izahlı coğrafi adlar lüğəti  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Gədəbəyli Dəmir
  Kitabın Adı: Baba ocağı  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11