* 1922-ci ildə Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı tərəfindən Naxçıvan Şəhər Kitabxanası təsis edilmişdir.

* 1930-cu ildə həmin kitabxananın bazasında Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası yaradılmışdır.

* 1953-cü ildən Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasına Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrının banisi, böyük ədib Məmməd Səid Ordubadinin adı verilmişdir.

* Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri "Məmməd Səid Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" 19 aprel 2012-ci il tarixində sərəncam imzalamışdır.
 •    ELEKTRON KİTABLAR

  Qəzetlər
  Ən çox oxunan kitablar

  Elektron Kataloq

  A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

  Açar Söz:
  Kitab Adı:
  Müəllif Adı:
  Kateqoriyası:
  Alt Kateqoriyası:
  Nəşri:   _ 
   
  Müəllifi: Ordubadi Salik
  Kitabın Adı: "Gülşəni- vəhdət" Divan I cild 
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Ordubadi Fəqir
  Kitabın Adı: Ağlar qələm əlimdə  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Orucov Ə.
  Kitabın Adı: Azərbaycan dili filoloji izahlı lüğətinin nəzəri əsasları  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Orucov Ə ( redaktor )
  Kitabın Adı: Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Oarayev Əbülfəz (redaktor)
  Kitabın Adı: Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycanın gələcəyi  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Orucov Hidayət ( tərtib edən)
  Kitabın Adı: Azərbaycan oktyabr - 94 mart - 95 Qəsd  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Orucov Qurban
  Kitabın Adı: Azərbaycan Qafqaz döyüşlərində  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Osmanlı Vəli
  Kitabın Adı: Azərbaycan romantikləri  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Orucov Ə.
  Kitabın Adı: Azərbaycanca - rusca frazeologiya lügəti  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  Müəllifi: Orucov Ə.Q.(redaktor)
  Kitabın Adı: Azərbaycanda pambıqçılıq  
  Ətraflı
   
  Oxşarı tap

  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10